کودک و رادیو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاکنون رشته مدیریتی خاصی با عنوان «مدیریت رسانه ای» در دانشکده های مدیریتی دایر نشده و از عرصه های توانایی عمومی و ویژه مدیران رسانه های الکترونیکی تعریف خاصی به دست داده نشده است، لذا برخی صاحب نظزان می گویند که دانشکده های رادیو تلویزیونی باید به گونه ای دانشجویان را تعلیم دهند که با تنوع فعالیت های یک ایستگاه یا شبکه آشنا شوند و در حوزه ای خاص قادر به پذیرش مسئولیت و مدیریت بخشی از فعالیت های جاری آن ایستگاه یا شبکه باشند.

ظاهراً انتظار این است که در آموزش دانشجویان صرفاً نباید به آموزش های تخصصی آنان اکتفا شود و لازم است آنان را برای رو به رو شدن با جنبه های مختلف کار یک مؤسسه رسانه ای آماده کنند.

کودک و رادیو

 

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است