رادیو و سبک زندگی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 معمولاً سبک زندگی را مجموعه و رفتارهایی می دانند که توسط افراد یا گروه ها صورت می گیرد و می تواند تجلی نگرش ها و گرایش های آنان در کنار وجه تمایز آنان از سایرین باشد.

دیدگاه های جدید بر فردی بودن در عین جمعی بودن سبک زندگی اشاره دارند و معتقدند رسانه ها می توانند با بازنمایی زندگی افراد و الگو سازی رفتارهای صحیح بر روند جامعه پذیری تأثیر بگذارند و این اعتقاد وجود دارد که رفتار هر فرد تحت تأثیر ارزش ها و باورهای اوست، به عبارتی دیگر بینش افراد است که روش خاص زندگی آنان را شکل می دهد.

رادیو و سبک زندگی

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است