رسانه و امید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

زندگي انسان در حوزه فردي و در عرصه اجتماعي همواره با دشواري ها،نامرادي ها، و ناکامي هاي گوناگون روبه رو بوده است.

برخي از اين مشکلات ناشي از شرايط غير اختياري انسان (مانند بيماري هاي ارثي) و برخي نيز به علت شرايط خاص اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيستي و برخي نيز محصول بي برنامه گي ها و سوء تدبيرها مي باشد. چنين مسائلي مي تواند باعث ايجاد يأس و نا اميدي در فرد ياجامعه شود. اميد و نا اميدي موضوعي است كه از منظرهاي گوناگون روانشناختي،جامعه شناحتي، انسان شناختي و مانند آن مورد مطالعه قرار گرفته است. اهميت اين موضوع از يک طرف ناظر به نقش سازنده اميد در زندگي فردي و اجتماعي انسان هاست و از سوي ديگر ناظر به نياز جامعه امروز به پرهيز از نا اميدي و تلاش براي رشد معنوي و پيشرفت مادي روزافزون است. 

رسانه و امید

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است