آشنایی با صاحب نظران خارجی- سالواتوره شیفوو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی با صاحب نظران خارجی

(مشارکت کننده در دوره های گذشته اجلاس جهانی رادیو)

 

 

حمیدرضا نجفی

 

 

 

salvatore scifo

 

 

سالواتوره شیفوو، دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه وست مینیستر انگلستان

 

سالواتوره شیفوو در دومین اجلاس جهانی رادیو ( اردیبهشت 1388) مشارکت داشت. وی مقاله ای با عنوان « رادیو جامعه در بریتانیا: فرصت ها و چالش های رده سوم پخش گسترده » ارائه کرد.


در روز سه شنبه 29 اردیبهشت 1388 سومین نشست اجلاس دورم با عنوان نقش رادیو در ارتباطات توسعه برگزار گردید که وی به عنوان دومین سخنران در این نشست مقاله خود را ارائه داد.


وی در این مقاله به تشریح موقعییت رادیو های جامعه در بریتانیا می پردازد و اذعان می دارد که رادیو جامعه 24 ساعته در بریتانیا در سال 2004 به عنوان رسانه ای در رده سوم و مجزا معرفی و پس از آن به حدود 200 ایستگاه در سراسر کشور مجوز اعطا شد.


رادیوهای جامعه که در برگیرنده ایستگاه های متنوعی هستند و برای عموم برنامه پخش می کنند، از سوی رادیوهای تجاری و بومی نادیده انگاشته می شوند.


این رادیوها یک جایگزین محلی برای رسانه های جریان غالب و جامعه هدف فراهم می کنند و می توانند به یک تهیه کننده رسانه تبدیل شوند و یا در مدیریت رسانه حرفی برای گفتن داشته باشند.


شیفوو عقیده دارد این ایستگاه ها در شرایطی معرفی شدند که رادیوی بومی در بریتانیا، بیشتر بر مالکیت در بخش خصوصی متمرکز بود و هیچ گونه مطلبی درباره مسائل موجود در مناطق بومی در آن ها عنوان نمی شد و فرهنگ ها و مباحث بومی، فضای کمی در اختیار داشتند. از این طریق، گروه های اجتماعی که نیازهای ارتباطی شان توسط رسانه های موجود نادیده گرفته شده است، پایگاهی برای توصیف نیازهایشان در جوامع خودشان و اجتماع های وسیع تر یافته اند.


در پنج سال اخیر، این بخش بطور مستمر با مراکز پخش عمومی از لحاظ محلی با نتایج سودمند برای برنامه های BBC محلی و ایستگاه های رادیو جامعه در ارتباط است.


شیفوو در این مقاله تلاش می کند تا وضعیت کنونی برنامه های رادیو جامعه در بریتانیا را شرح دهد و فرصت ها، تهدیدها و جایگاه آن در سیاست کنونی و چارچوب کاری منظم در سطوح اروپایی و ملی که در سال 2008 تغییرات عمده ای در آن شکل گرفته است را روشن سازد.

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است