آشنایی با صاحب نظران خارجی- دکتر گراژینا استاچیرا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی با صاحب نظران خارجی

(مشارکت کننده در دوره های گذشته اجلاس جهانی رادیو)

 

 

حمیدرضا نجفی

 

Grazyna Stachyra

 دکتر گراژینا استاچیرا- دانشگاه مری کوری اسلکو دووسکا لوبلین، لهستان

 

 

دکتر استاچیرا با مقاله ای تحت عنوان « مفهوم ماموریت در پخش گسترده ی رادیویی در لهستان » در پنجمین اجلاس جهانی رادیو مشارکت داشتند. این اجلاس در سال 1393 در تهران برگزار شد.


وی در این مقاله به این نکته اشاره می کند که قانون پخش گسترده رادیو و تلویزیون که در سال 1992 به تصویب رسید، بنیان های نظام جدید رسانه ای لهستان را پس از سقوط کمونیسم استوار کرد. با وجود برخی الحاقیه ها، این قانون هنوز معتبر است. یکی از مهم ترین مقررات مطرح شده به مسئله « ماموریت» رسانه های پخش گسترده مربوط می شود. ماده 21 این قانون گرچه بطور دقیق کمظور از « ماموریت همگانی » را تعریف نکرده است، در مقابل چندین وظیف را که رادیو تلویزیون های ملی باید انجام دهند، تعیین کرده است.


پیشنهادهای این قانون گرچه به پخش عمومی مربوط می شود اما برخی از جنبه های مهم این « ماموریت » را می توان در رادیوی جامعه و تا حدودی در پخش تجاری مشاهده کرد.


دکتر استاچیرا در این مقاله مفهوم « ماموریت همگانی» رادیوی لهستان را نه تنها از منظر حقوقی بلکه از طریق تعمق درباره محتوای واقعی رادیوی کنونی لهستان در بافت گفتمان همگانی تحلیل می کند. ظهور رسانه های غیر دولتی در دهه 1990 یا راهبرد برنامه سازی که دقیقا مخاطبان شخصی، موقعیت مند، شرکتی را هدف قرار داده بود، عمدتا بر برنامه های سرگرم کننده متمرکز شده بود. این امر، حذف رسانه های پخش گسترده را در پی داشت. همزمان با آن، پیشنهاد رادیوی همگانی با قاعده « ماموریت» همبسته شده بود. تا حدودی همان قاعده به ایستگاه های جامعه نیز اعمال شده بود. مسئله ماموریت، معنای آن، معقول بودن آن و دامنه آن بطور مداوم طی دو دهه گذشته مورد بحث قرار گرفته است و دکتر استاچیرا نیز در این مقاله برخی از این مسائل بغرنج را مورد بررسی قرار می دهد.

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است