آشنایی با صاحب نظران خارجی- ژو چونگ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آشنایی با صاحب نظران خارجی

 (مشارکت کننده در دوره های گذشته اجلاس جهانی رادیو)

 

حمیدرضا نجفی

 

 

ژو چونگ، سردبیر رادیوی ملی چین

 

 

از بحران تا فرصت: گسترش رادیو در عصر اینترنت موبایل، عنوان مقاله ای است که ژو چونگ به پنجمین احلاس جهانی صدا ارائه داده بود.

 

وی در این مقاله به این نکته اشاره می کند که با توسعه شتابان نسل چهارم تلفن همراه در چین،اینترنت موبایل،که بطور گسترده از طریق تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد،دگرگونی بنیادین، از تغییر کمی به تغییر کیفی ، را کامل کرده است.گذشته از این ،این وضعیت،با وجود مزایای اصلی همانند همراه بودن ،پوشش گسترده و کارآیی بالا،چالش های زیادی را برای رادیو ایجاد کرده است.حتی برخی افراد درگیر در این حرفه،پیش بینی کرده اند که اینترنت موبایل،به رادیوی اف ام خاتمه خواهد داد ،همانطور که اف ام قبل از آن رادیوی ای ام را به دلیل همانندی آنها ،یعنی تحرک،متوقف کرد.

 

اما وی در ادامه مقاله خود مدعی است که بحران به معنای فرصت است.همانطور که امروزه آنچه از رسانه ها بر جای مانده بیش از همه با اینترنت موبایل تداعی می شود،رسانه های پخش گسترده شامل رادیوی ملی چین ،باید ماهیت اینترنت موبایل را روشن کنند و مجدداَ موقعیت بین اینترنت و رادیو را تعیین کنند.این مفهوم را با زمانه نو کنند و گذر از «رادیوی برجای مانده» به «رادیوی تلفن همراه»را توسعه دهند.و تنها از این طریق است که رادیو قادر خواهد بود تا بحران را به فرصت تبدیل کند و موقعیت رقابتی اصلی خود را شکل دهد.

 

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است