فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 9

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 شناخت و آگاهي نسبت به هر چيزي معمولاً با احترام به آن همراه است بويژه اگر تبلوري از قدرت باري تعالي باشد، صد مرتبه اين احترام بيشتر خواهد بود.

در اين ميان، موجوداتي كه صاحب اراده اند، و اراد ه شان در عملكرد، فعاليت و چگو نگي پيشبرد كارهايشان تأثير دارد مثل انسان؛ اگر فعل و عمل خوب و خيري از او سر بزند اين احترام، بيشتر و بيشتر مي شود چرا كه انسان به واسطه اراده اش در مورد اعمالش شايسته پاداش و عقاب است و روز جزا تبلوري باشكوه از اين اجراست.

 

فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 9

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است