فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 10

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 مقالات اين شماره از فصلنامه فرهنگ مردم ايران به بررسي فرهنگ عامه به معناي چيستي و ارزيابي آن از منظر رويكردها و نگاه هايي كه ممكن است به اين حوزه باشد پرداخته شده است، كار نواها، آواهاي كار، جايگاه اعداد در فرهنگ مردم و نقش لأله درفولكلور قوم تركمن از جمله مطالبي است كه به چيستي فرهنگ مردم پرداخت ه اند كه محتواي آنها مي تواند مستقيماً مورد استفاده برنا مه سازان سازمان قرار گيرد.

موضوع اسطوره در شعر حافظ و سياست در فرهنگ مردم و بررسي ديوان شهريار از منظر فولكلور (ديگر مقالات فصلنامه ) هم از جمله موضوعاتي هستند كه از نگاه بين رشته اي تهيه و تنظيم شدند و دلالت بر اين نكته دارد كه حوزه فرهنگ مردم از زواياي متفاوت اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، هنري، معماري و ... قابل بررسي است و برنامه سازان رسانه مي توانند از مطالب آنها براي تهيه موضوعات جديد الهام بگيرند.

 

فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 10

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است