فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 14

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 فرهنگ در یک تقسیم بندی کلی به دو بعد فرهنگ نخبگان و فرهنگ عامه تقسیم می شود. در تعامل میان این دو (فرهنگ نخبگان و فرهنگ عامه) فرهنگ یک جامعه در طول زمان شکل می گیرد و شامل فرهنگ رسمی و غیر رسمی می شود.

فرهنگ رسمی، فرهنگی است که توسط نهادهای رسمی و حکومتی ارائه و بازتولید می شود و فرهنگ غیر رسمی آن فرهنگی است که در میان مردم ساری و جاری است و به فرهنگ مردم، فرهنگ توده یا فرهنگ عامه معروف است.

فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 14

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است