فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 40 و 41

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 در دهه های اخیر دانش مردم شناسی به عنوان شناخت خود مطرح شده است. این در حالی است که تا دو قرن پیش، استعمارگران برای شناخت آداب و آیین های مستعمره ها به دانش مردم شناسی روی می آوردند تا بدین گونه دیگری را بهتر بشناسند.

اما در دوران پسا استعمار، مردم شناسی به جای شناخت دیگری به شناخت خود مبدل شده است. بدین ترتیب، به کمک مردم شناسی بومی، ارزش های فرهنگ ایرانی شناسایی می شود و شناخت فرهنگ خودی با کمک پژوهش های کیفی حاصل می گردد.

فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 40 و 41

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است