فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 44

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 نوروز، جشن کهن و اصیل ایرانی، در فرهنگ پارسیان ریشه دار است. زایش و بیداری طبیعت، تأثیر ژرفی بر ابعاد گوناگون فرهنگی ایرانیان نهاده است. متون تاریخی بسیاری با محوریت «نوروز» به رشته تحریر در آمده است.

آثار پژوهشی دانشمندانی مانند بیرونی، خیام و ... دال بر اهمیت این عید باستانی است. علاوه بر متونی که بی واسطه به «نوروز» پرداخته اند، آثاری نیز در ایران موجود است که با هدف تاریخ نگاری دوره ای خاص تدوین شده اما «فضای نوروزی» قلم نویسنده را متأثر نموده است.

فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 44

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است