فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 47

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 ادبیات عامه محصول ذهن و عمل انسان ها در درازنای زمان است. در پیدایش این نوع ادبیات زن و مرد به عنوان عناصر سازنده پیکره جامعه در کنار یکدیگر نقش داشته اند.

در پدیداری ادبیات عامه و در اینجا قصه بایسته است که به نقش زن توجه شود. بر جای نماندن نام زنان در برابر ماندگاری نام مردان در پدیداری این نوع از ادب عامه محصول نگرش های تاریخ مند است و نمی تواند از نقش زنان و حتی پیشتازی آنان در به وجود آوردن این نوع ادبیات و ماندگاری آن چیزی کم کند، ملاحظه دقیق در آثار و منابع در دسترس، این مدعی را مهر تأیید می زند.

فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 47

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است