فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 48 و 49

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 توحید و اسطوره، همواره دو منبع الهام بخش برای هویت، تمدن و فرهنگ این سرزمین به شمار رفته و این دو منبع در طول حیات تاریخی خود، آبشخور عناصر فرهنگی متعددی بوده است که پوشاک یکی از مهم ترین آن هاست.

اگر چه پوشاک به مثابه تغییرات قابل تشخیص و مکمل بدن، ابتدا برای رفع نیازهای طبیعی و محافظت از تأثیرات محیط فیزیکی و آسیب های روانی پدید آمد، اما در ادامه، جنبه هایی دینی یافت و نعمتی الهی به شمار آمد تا آن جا که در قرآن از آن به عنوان پوشاننده زشتی ها یعنی- هر آن چه که انسان از آشکار شدنش شرم دارد- یاد شده است.

فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 48 و 49

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است