BBC و CNN مدیریت سازمان های رسانه ای در

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 فرهنگ شرکتی به آفتاب پرستی شبیه است با تنوعی از رنگ ها که، همه به شکوه آن اقرار می کنند اما کمتر کسی در مورد توصیف آن با دیگران توافق دارد.

در سال های اخیر اصطلاح فرهنگ شرکتی به بخشی از واژگان استاندارد مدیریت تبدیل شده است. فرهنگ یک سازمان را همه به عنوان یکی از اعضای اصلی مانند استراتژی، ساختار یا فرایندها، و به عنوان یک عنصر کلیدی در کارکرد اساسی و عاملی مؤثر در موفقیت یا شکست، پذیرفته اند.

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است