نوشتن برای رادیو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 در نگارش متن های رادیویی، آموزه اساسی این است که در نظر آوریم شنونده فقط یک بار می تواند آن را بشنود، گرچه خبرنگار حاضر در صحنه ی رویداد، مجبور باشد چند یادداشت شتاب زده از پدیده ها و رویدادها بر دارد و بخواهد به طور زنده آن را بخواند و یا یک متن سنگین و بسیار پیچیده ی ده صفحه ای را آماده کرده باشد تا در راه توضیح پیام به شنونده از آن کمک بگیرد؛

در شرایطی که شنونده نمی تواند آن متن را ببیند یا بخواند. نکته مهم این است که در هنگام نگارش متن رادیویی، باید همیشه به یاد آورد که این نوشته برای شنیدن نوشته می شود؛ نه برای دیدن.

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است