رهبران محلی روستایی و رادیو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رهبری محلی در مناطق روستایی، محصول تجارب ناشی از ارتباط های روزمره مردم با یکدیگر، در طول زمان است و رهبر محلی کسی است که در جریان این ارتباط ها، بیشترین قابلیت در مسئله یابی و همچنین مهارت و صداقت در مشکل گشایی و حل مسائل زندگی و یا اشتغال اعضای جامعه روستایی مربوطه را از خود نشان می دهد.

به عبارت دیگر، رهبری محلی روستایی یک نظام عمدتاً غیر رسمی و در برخی موارد رسمی متشکل در یک جامعه روستایی است که در آن چهار عنصر رهبر، پیروان، مسئله و مشکل و همچنین راه حل مسائل و مشکلات آن جامعه وجود داشته باشد. 

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است