فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 1

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مروري گذرا بر فضاي پرابلماتيك اصحاب فرهنگ ومروري گذرا بر فضاي پرابلماتيك اصحاب فرهنگ وصاحبنظران رسانه نشانگر آنست كه يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه ذهن خيل عظيمي از پژوهشگران اين دو حوزه( فرهنگ و رسانه) را به خود مشغول ساخته است، نسبت ميانرسانه هاي نوين و فرهنگ مردم مي باشد.

چنين مسئله اي درساحت انديشه و نيز دنياي عيني چنان اهميت يافته است كه از منظري مي توان ايجاد رشته « مطالعات فرهنگي » را نتيجه نگاه پاتالوژيك و بدبينانه، هرچند (cultural studies) تا حدود زيادي واقعي، به اين وضعيت دانست. اما اين تنها پاسخ ارائه شده به اين مسئله نيست. در واقع مي توان انبوه پاسخ ها را بر روي طيفي كه از يك سوي به منتقدان جدي « فرهنگ رسانه اي » (mediated culture) ختم مي شود و از دگر سوي در فضاي امنِ خوش بينانه « ابزارگرايان » (instrumentalists) رنگ مي بازد، جاي داد.

 

فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 1

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است