فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 2

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رسانه راديو كه از ديرباز داعيه گسترش فرهنگ و انتقال رسانه راديو كه از ديرباز داعيه گسترش فرهنگ و انتقال و اشاعه آن را در گستره جغرافياي ايران داشته است، در كنارفعاليت هاي خود، با كمك محققان و مولفان حوزه فرهنگ و فولكلور، درصدد گردآوري، تأليف و انتشار عناصر مختلف فرهنگ عامه كشور در قالب فصلنامه نجواي فرهنگ است؛

تا از اين طريق بخشي از اطلاعات و محتواي برنامه سازي راديو در خصوص فرهنگ مردم را در اختيار دست اندركاران توليد قرار دهد.

 

فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 2

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است