فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 5 و 6

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 امروزه توجه بسياري از ملت هاي در حال توسعه به احياي هويت ملي خود معطوف شده است. ميراث فرهنگي معنوي يا ناملموس، به معناي تمامي اقدامات، شيوه هاي ارائه، نمودها و بروزها، دانش ها، مهارت ها، وسايل، مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط با آن هاست كه يكي از مؤلفه هاي مهم هويت ملي است.

جوامع، گروه ها و در برخي موارد افراد نيز آن ها را به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي خود مي شناسند. اين ميراث كه از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي شود ، مدام توسط جوامع و گرو ه ها در پاسخ و ارتباط با محيط، طبيعت و تاريخ آنها مجدداً خلق و تكرار مي شود و حس هويت و استمرار را برايشان به ارمغان آورده و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري ر ا ترويج مي كند.  

فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 5 و 6

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است