فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 7

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برنامه فرهنگ مردم با سابقه بيش از چهل ساله خود نسلي را پروراند كه مرحوم انجوي آنها را «راويان و همكاران محلي » می خواند. از اين راويان با نام « فرهنگياران »یاد می شود.

برنامه فرهنگ مردم عده زيادي از علاقه مندان را در اقصي نقاط كشور و طبقات مختلف جذب خود ساخته و از ميان آنان جمع كثيري را به تحقيق و كندوكاو پيرامون فرهنگ مردم شهر و ديار و زادگاهشان واداشته بود. اين جمع كثير و يا به تعبير بهتر اعضاي بزرگ خانواده فرهنگ مردم كه گاه تا چهل هزار نفر مي رسيد، كساني نبودند جز قشر ساده زيست و دل سوخته فرهنگ غني و اصيل ميهن عزيزمان ايران كه به محض آشنايي و شنيدن اولين برنامه فرهنگ مردم از راديو، به لحاظ عجين و دمساز بودن با موضوعات مطرح شده در برنامه، تحت تأثير قرارگرفته و انگيزه همكاري با آن، در هر صنف و شغلي كه بودند و به هر مقدار بضاعت سوادي كه داشتند، مضاعف شد. 

فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 7

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است