فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 11

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

يكي از بخش هاي مهم سال اصلاح الگوي مصرف در بيانات رهبر معظم انقلاب مربوط به چگونگي مصرف آب و نان در كشور است.

الگوي مصرف مناسب جايگاه ويژه اي در فرهنگ عامه داشته و از طرفي آموزه هاي ديني و مذهبي ما هم بر اين نكته تأكيد دارد. همه ما بارها اين جملات را شنیده ایم: « بابا آب داد، بابا نان داد ». آموختنمان با اين جملات آغاز شده و براي همة زندگي ادامه پيدامي كند. شايد هيچ چيز گوياتر از اين جمله براي نشان دادن اهميتي كه نان در زندگي، فرهنگ و آيين ما ايرانيان دارد نباشد.

فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 11

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است