فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 8 و 9

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

يكي از پديده هايي كه جامعه بشري در حال حاضر با آن مواجه است، پديده « جهاني شدن » است.جهاني شدن، جوامع رو به توسعه را با چالش ها ي متعددي روبه رو كرده و مي كند.

از ابعاد مهم اين رويارويي، وضعيت بحران زاي فرهنگ و آداب ورسوم ملي و قومي در اين جوامع است؛ بحراني كه می تواند «تهدید» تلقي شود. در مجموع استحاله فرهنگي در فرايند يكسان سازي جهاني، بزرگتر ين خطري است كه صاحب نظران براي آينده فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها پيش بيني مي كنند. ابعاد و دامنه ها ي اين پديده آن قدر وسيع است كه تمام شئون زندگ ي بشري را در عرصه هاي مختلف علمي، تكنولوژيكي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي تحت تأثير خودقرار داده است.

 فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 8 و 9

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است