فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 10

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

«نوروز» نخستين روز از نخستين ماه خورشيدي است كه ايرانيان آن را گرامي مي دارند و آييني است كهن كه گرچه طي هزاران سال دگرگوني يافته، اما هرگز از ميان نرفته و از سوي اقوام و مذاهب مختلفي كه در سرزمين ايران حضور پيد اكرده اند، مهر تأييد خورده است.

بدين سان امروزه، نوروز از نمادهاي بزرگ و  وحدت بخش ملت ايران، با همه تكثرهاي قومي، مذهبي، فرهنگي و زباني است. در تاريخ نيز، دراين باره آمده است: از زماني كه دين زرتشتي در ايران رونق يافت، نوروز هم جنبه مذهبي به خود گرفت، زيرا توجه به فرايض ديني لزوم دقت در اوقات را سبب شد؛ يعني روزي كه پايان اعمال مذهبي سال گذشته و آغاز فرايض سال نو را مشخص مي كرد.

فصلنامه نجوای فرهنگ، شماره 10

درباره ما

در دنیای پر رقایت رسانه ای کنونی، حفظ جایگاه رادیو به عنوان رسانه ای ماندگار از اهمیت زیادی برخوردار است. از سویی تبادل نظر و ارتباط سازنده میان صاحب نظران حوزه رادیو به منظور شناخت چالش های پیش روی رادیو و یافتن راهکارهایی برای مقابله با آنها از جمله موضوعاتی بود که برگزاری اجلاس جهانی رادیو را ضروری نمود و در این راستا معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره از اجلاس جهانی رادیو را برگزار کرده و ششمین اجلاس را نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

اهداف

۱. حفظ و ارتقای جایگاه رادیو در سپهر رسانه ای

۲. ایجاد اجتماع منسجم اندیشمندان برای توسعه آینده رادیو

۳. مطرح سازی نقش رادیو در عصر جهانی شدن

۴. تقویت  و انسجام بنیان علمی رادیو

ماموریت

۱. شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های رسانه رادیو

۲. برقراری تعامل میان اندیشمندان رادیو

۳. تبادل اندیشه و تفکر علمی میان مشارکت کننده ها

۴. تقدیر از طرح ها و ایده های نوین در عرصه رادیو

۵. ایجاد انگیزه لازم در فعالان حوزه برنامه سازی

کلیه حقوق برای سازمان صدا و سیما محفوظ است